Sepanjang tahun 2018,PKG Sabak Bernam akan melaksanakan program khidmat bantu bersepadu. Program ini melibatkan 10 sekolah ahli PKG Sabak Bernam. Antara aspek yang di beri keutamaan adalah teknopen, ICT dan PSS.

Dengan adanya program ini, secara tidak langsung akan menerapkan pembudayaan ICT dalam pendidikan.