Untuk makluman Tuan/ Puan penarafan SSQS akan bermula pada 15 Julai hingga 30 Ogos 2017

Berikut adalah surat punca kuasa bagi penarafan SSQS 2017

Surat