Pada 12 Oktober 2018, telah berlangsungnya Mesyuarat Kluster Tekno-ICT di PKG Sabak Bernam. Mesyuarat ini melibatkan Guru Penyelaras Bestari/ICT sekolah ahli PKG Sabak Bernam.

Antara perkara yang dibincangkan ialah berkenaan dengan hal dan isu semasa pembesatarian sekolah. Untuk tahun 2019, pelbagai perancangan telah dirancang bagi memastikan aktiviti pembestarian dapat dilaksankan dengan jayanya. Tahniah dan syabas di ucapkan kepada semua sekolah yang telah berjaya menyertai pelbagai pertandingan di peringkat negeri dan kebangsaan. Semoga tahun 2019 semua sekolah ahli terus berjaya dalam melaksankan pelbagai aktivi pembestaraian.