Mesyuarat JKPA BIL2/2018

Pada 25 Oktober 2018, telah berlangsungnya Mesyuarat JKPA Bil 2/2018 di PKG Sabak Bernam. Mesyuarat ini melibatkan pengetua dan guru besar sekolah ahli PKG Sabak Bernam.Mesyuarat ini bertujuan untuk membincangkankan berkenaan isu yang berkaitan dengan program dan...
Mesyuarat Kluster Tekno ICT Bil 2/2018

Mesyuarat Kluster Tekno ICT Bil 2/2018

Pada 12 Oktober 2018, telah berlangsungnya Mesyuarat Kluster Tekno-ICT di PKG Sabak Bernam. Mesyuarat ini melibatkan Guru Penyelaras Bestari/ICT sekolah ahli PKG Sabak Bernam. Antara perkara yang dibincangkan ialah berkenaan dengan hal dan isu semasa pembesatarian...
Kem Pemilihan Tokoh Nilam 2018

Kem Pemilihan Tokoh Nilam 2018

Pada 16 dan 17 Julai 2018, telah berlangsungnya Kem Pemilihan Tokoh Nilam di Pusat Aktivi Kokurikulum PPD Sabak Bernam. Tujuan Kem Nilam ini di adakan adalah untuk mencungkil bakat dan kretiviti para peserta dikalangan pelajar sekolah rendah dan menengah. Syabas dan...
Program Khidmat Bantu Bersepadu 2018

Program Khidmat Bantu Bersepadu 2018

Sepanjang tahun 2018,PKG Sabak Bernam akan melaksanakan program khidmat bantu bersepadu. Program ini melibatkan 10 sekolah ahli PKG Sabak Bernam. Antara aspek yang di beri keutamaan adalah teknopen, ICT dan PSS. Dengan adanya program ini, secara tidak langsung akan...